Biblia dla początkujących

Teoria, praktyka, sprzęt, kolumna
Awatar użytkownika
Citizen Kane
-#Admin
-#Admin
Posty: 5061
Rejestracja: 2005-12-19, 23:37
Lokalizacja: Polska
Kontaktowanie:

Biblia dla początkujących

Post autor: Citizen Kane » 2006-01-19, 12:31

Zgodnie z sugestią cour_de_balance poczyniłem małe FAQ pojęć tajemnych :wink:
Dopisywanie następnych jak najbardziej wskazane...

 • 1410 - Popularne określenie oznaczające proporcje składników służących do zrobienia nastawu: 1 - 1 kilogram cukru; 4 - 4 litry wody; 10 - 10 dkg drożdży
 • AA - skrót oznaczający alkohol amylowy pentanol. Surowy alkohol pentylowy (tzw. fermentacyjny alkohol pentylowy) jest mieszaniną głównie alkoholu izopentylowego i 2-metylo-1-butanolu.
 • Aabratek - modyfikacja głowicy Nixon-Stone'a polegająca na pochyleniu głowicy pod kątem w stosunku do kolumny. W założeniu ma pozwolić na wydłużenie długości kolumny w przypadku niskich pomieszczeń.
 • Alembik - aparat do destylacji; również wódka wytrawna tzw. przepalanka.
 • Amylaza - amylazy, enzymy hydrolityczne rozkładające wielocukry (skrobię i glikogen) na cukry o mniejszych cząsteczkach (dekstryny i maltozę).
 • Areometr - urządzenie (przyrząd) wykorzystywane przy badaniu gęstości cieczy. Jest to rurka szklana, której górna wydłużona część (trzpień) zaopatrzona jest w skalę, część dolna w postaci bańki wypełniona jest śrutem, co pozwala na utrzymanie pozycji pionowej przyrządu zanurzonego w cieczy. Areometr zanurza się w cieczy tylko częściowo. Po zanurzeniu areometru w cieczy ustala się stan równowagi pomiędzy ciężarem areometru a ciężarem wypartej cieczy. W analizach stosuje się różne Areometry: Areometr Gay-Lussaca, Areometr Ballinga, Areometr Trallesa, Areometr Baumé, Areometr Oechsle, Laktodensymetr.
 • Areometr Ballinga - (lub Brixa) - jest to areometr wyskalowany w stopniach odpowiadających zawartości sacharozy w g/100g roztworu. Woda w temperaturze 20° wykazuje na areometrze 0°Blg, roztwór zawierający n % cukru - n°Blg. Areometr Ballinga stosowany jest powszechnie w przetwórstwie owocowo-warzywnym, a areometr Brixa - w gorzelnictwie i cukrownictwie. W przypadku gdy w roztworze oznaczanym znajdują się również inne składniki (białko, kwasy organiczne, sole) areometr podaje przybliżoną zawartość ekstraktu. W przypadku gdy w roztworze znajduje się alkohol etylowy, który ogranicza gęstość roztworu, wskazania areometru podają wartość ekstraktu pozornego. Przybliżone zależności pomiędzy gęstością roztworu a wskazaniami areometru są następujące: d17,5/17,5 = 260 / (260 - °Blg) Zależność stopni Ballinga do stopni Oechsle: °Blg x 4 = °Oe
 • Balling - patrz: Areometr
 • Bentonit - "jest pęczniejącym iłem, a jego nazwa pochodzi od pierwszego eksploatowanego złoża w Forcie Benton, w stanie Wyoming, USA. Geologicznie bentonity są minerałami pochodzenia wulkanicznego... ...Bentonit jest powszechnie znany ze swoich wybitnych zdolności pęcznienia. Może adsorbować 5 razy więcej wody niż sam waży, a przy pełnym nasyceniu zajmuje objętość 12 - 15 razy większą niż jego ilość w stanie suchym." Wykorzystywany do klarowania zacieru przed procesem destylacji.
 • Chipsy dębowe - patrz. Płatki dębowe
 • CM - system sterowania kolumny oparty o regulację przepływu wody przez tzw. zimne palce.
 • Cukromierz - areometr do pomiaru zawartości cukru w roztowrze, patrz: Aerometr Ballinga
 • Cytrynowy kwas - (nazwa systematyczna - kwas 2-hydroksypropano-1,2,3-trikarboksylowy) to związek organiczny, hydroksykwas trikarboksylowy o wzorze sumarycznym C3H4OH(COOH)3. W przemyśle kwas cytrynowy jest otrzymywany głównie przez fermentację cukru za pomocą kultur pleśni Aspergillus niger. Kwas cytrynowy jest używany jako regulator kwasowości i przeciwutleniacz w przemyśle spożywczym. Sole kwasu cytrynowego - cytryniany - są stosowane jako leki przy niedoborze określonego metalu w organizmie.
 • Deflegmator - Chłodnica zwrotna, skraplacz częściowy, urządzenie działające podobnie do kolumny destylacyjnej, zwiększające efektywność procesu destylacji (służącego rozdzielaniu mieszanin ciekłych). Deflegmator jest rodzajem wstępnej chłodnicy, w której następuje częściowe skroplenie par opuszczających aparat destylacyjny. Powstała w ten sposób flegma (kondensat o większym, w stosunku do par, stężeniu składnika mniej lotnego) jest zawracana do naczynia z wrzącą cieczą (w przypadku destylacji prostej) lub na najwyższą półkę kolumny rektyfikacyjnej. Nieskroplona para, wzbogacona w deflegmatorze w składnik bardziej lotny (inaczej mówiąc, niżej wrzący), jest odprowadzana do skraplacza jako destylat. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Deflegmator
 • Destylacja - sposób rozdzielania ciekłej mieszaniny związków chemicznych przez fizyczny proces odparowania i następnie skroplenia składników mieszaniny. Stosuje się ją w celu wyizolowania lub oczyszczenia jednego lub więcej związków składowych. Z technologicznego punktu widzenia można rozróżnić dwa rodzaje destylacji: destylację prostą i destylację frakcyjną (rektyfikację).
 • Destylat ortodoksyjny - patrz: Ortodox
 • DS - DS18B20 - półprzewodnikowy, cyfrowy czujnik temperatury stosowany w sterownikach i termometrach.
 • Dymion -demijohn [wym. demidżon] inaczej: balon, gąsior... pękata butla opleciona łoziną, z łozinowym uchem, zawierająca zwykle od ośmiu do pięćdziesięciu czterech litrów napoju. Szklana butla do przeprowadzania fermentacji.
 • Etanol - Alkohol etylowy lub etanol to związek organiczny z grupy alkoholi o wzorze C2H5OH.
 • Flegma - Z Wikipedii, wolnej encyklopedii. (flegma, refluks, powrót, odciek) - część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat). Orosienie, spływając w dół w przeciwprądzie do pary, wzbogaca ją w składnik bardziej lotny. W niektórych procesach rektyfikacyjnych do orosienia dodaje się cieczy surowej. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Orosienie
 • Fosforan amonu - związek chemiczny wykorzystywany jako pożywka dla drożdży
 • Głowica Nixon-Stone'a - układ skraplający kolumny rektyfikacyjne będący częścią tzw. refluksu zewnętrznego. Charakteryzuje się tym, że w przeciwieństwie do refluksu wewnętrznego, całą skroploną flegmę można skierować do odbioru.
 • Głowica Nixona - patrz Głowica Nixon-Stone'a
 • HDPE - Polietylen, (high density PE) - o dużej gęstości (nierozgałęzione łańcuchy zapewniają wysoką gęstość i duże siły oddziaływania międzycząsteczkowego). Tworzywo sztuczne, z którego mogą być wykonane zbiorniki wykorzystywane do fermentacji
 • HETP - Wysokość wypełnienia, na przestrzeni którego odbywa się proces odpowiadający procesowi wymiany zachodzącemu na jednej rzeczywistej półce w kolumnie półkowej, określana jest jako HETP (Height Equivalent to a Theoretical Plate). s.m. wrote: "Rozwinięcie skrótu - Height Equivalent to a Theoretical Plate można przetłumaczyć jako ekwiwalent wysokości dla/na jedną półkę teoretyczną". Parametr ten określa sprawność kolumny, czyli jej zdolność do rozfrakcjonowania składników mieszaniny.
 • KEG - beczka na piwo ze stali nierdzewnej wykorzystywana jako pojemnik do gotowania zacieru. Z Wikipedii, wolnej encyklopedii - Beczki typu KEG Dawniej keg oznaczało małą beczkę wytwarzaną przez bednarza i stosowaną do transportu materiałów drobnicowych takich jak np. gwoździe. Obecnie keg to typ beczek metalowych (aluminiowych) stosowanych do przechowywania pod ciśnieniem piwa lub innych alkoholi. keg jest również jednostką objętości: 1 keg = 56,78 litrów (Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Keg)
 • Klarowin - nazwa handlowa środka do klarowania, patrz Bentonit
 • KO - skrót oznaczający stal kwasoodporną.
 • Latarka - element kolumny wykonany ze szklanej rury umożliwiający obserwację wnętrza kolumny. Wykorzystywany zazwyczaj do obserwacji procesu zalewania.
 • LM - cemik1 wrote: sterowanie za pomocą zmniejszania lub zwiększania odbioru. Jedna chłodnica i mały zawór igłowy. Wymaga zmniejszenia odbioru (regulacji) pod koniec procesu.
 • Melasa - produkt uboczny przy produkcji cukru, ciemnobrunatny gesty płyn, z ok. 50% cukru. Stanowi m.in. surowiec dla przemysłu fermentacyjnego.
 • Kolumna destylacyjna - Urządzenie do destylacji, będące w istocie kolumną rektyfikacyjną. Może ona służyć do rozdzielania mieszaniny na składniki lub jako deflegmator. Nazwa ta używana jest głównie w odniesieniu do aparatury laboratoryjnej. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolumna_destylacyjna
 • Kolumna rektyfikacyjna - to sprzęt laboratoryjny, a także urządzenie przemysłowe, w kształcie pionowej rury (lub walca), w której zachodzi kaskadowy, wielopoziomowy proces destylacji frakcyjnej, zwany rektyfikacją.
 • Matka drożdżowa - zaczyn drożdżowy, rozmnożone wstępnie drożdże służące do rozpoczęcia procesu fermentacji zacieru
 • Metanol - Alkohol metylowy lub metanol, znany także pod nazwami zwyczajowymi spirytus drzewny i karbinol to najprostszy związek organiczny z grupy alkoholi o wzorze CH3OH. Został odkryty w 1661 przez Roberta Boyle'a
 • MD - patrz Matka drożdżowa
 • Młot Thora - rodzaj głowicy skraplającej (w kształcie litery T), charakteryzujący się ekstremalnie niską wysokością
 • Nadmanganian potasu - (łac. kalium hipermanganicum; wg obecnej nomenklatury IUPAC manganian(VII) potasu) to związek nieorganiczny, sól potasowa kwasu nadmanganowego o wzorze KMnO<sub>4</sub>. Wykorzystywany jako środek do oczyszczania spirytusu.
 • Nastaw - przygotowany do fermentacji roztwór, zawierający wszystkie niezbędne składniki m.in.: wodę, cukier, drożdże i dodatki chemiczne. W przypadku nastawów owocowych, także sok z owoców.
 • NS - patrz Głowica Nixon Stone'a
 • OOB - obniżony odbiór boczny. System odbioru pary OVM lub cieczy OLM poniżej głowicy. Z założenia odcinek pomiędzy obniżonym odbiorem, a głowicą ma służyć jak bufor na gromadzenie się lekkich frakcji, zapewniając tym samym lepszą jakość destylatu odbieranego z OBB.
 • Okowita - staropolska nazwa gorzałki lub nie oczyszczonej wódki bądź spirytusu.
 • OLM - obniżony odbiór boczny LM (odbiór cieczy) patrz OOB.
 • Orosienie - patrz: Flegma
 • Ortodox - destylat zrobiony wyłącznie z cukru zawartego w surowcu.
 • OVM - obniżony odbiór boczny VM (odbiór pary) patrz OOB.
 • Papuga - rodzaj areometru służący do pomiaru mocy destylatu w sposób ciągły.
 • Pierścienie Rashiga - to rodzaj wypełnienia kolumn rektyfikacyjnych, destylacyjnych, absorpcyjnych lub ekstrakcyjnych, stosowanych w instalacjach przemysłu chemicznego. Pierścienie Raschiga mają kształt rurek o wysokości na ogół równej 12 mm i średnicy wewnętrznej 10 mm. Wykonane są najczęściej z twardej, odpornej na ścieranie i ściskanie ceramiki, obojętnej chemicznie względem mediów przepływających przez kolumnę. Niekiedy pierścienie Raschiga wykonane są ze szkła lub metalu. Pierścieni Raschiga używa się w celu zwiększenia efektywności procesów prowadzonych w kolumnach. W przemyśle zazwyczaj wprowadzane są do absorbera poprzez chaotyczny wsyp. W laboratorium niekiedy układane jedne na drugich w określonym porządku. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/
 • Płatki dębowe - wióry dębiny używane do koloryzowania i aromatyzowanie destylatów.
 • PEHD - patrz HDPE
 • Perhydrol - 30% roztwór nadtlenku wodoru w wodzie. Bezbarwna, bezwonna ciecz o właściwościach żrących wobec tkanek żywych. Używany do wytrawiania miedzi.
 • Pompowanie - Robol69 wrote: W końcówce kiedy nie możesz utrzymać temp. zamykasz odbiór, kolumna się stabilizuje, odkręcasz zawór na full i odbierasz co leci, jak zaczyna lecieć słabsze, zamykasz zawór... itd
 • Pot still - angielska nazwa najprostszego sposobu i aparatury do destylacji (garnek plus chłodnica)
 • PS - patrz Pot Still
 • Refluks - patrz Orosienie
 • Reflux Ratio - stosunek ilości flegmy odbieranej do kierowanej ponownie na wypełnienie.
 • Rehydratacja - patrz: Uwadnianie
 • Rektyfikacja - (destylacja frakcyjna, frakcjonowana, frakcjonująca) z fizycznego punktu widzenia jest to proces destylacji kaskadowej (wielopoziomowej), w którym każdy stopień procesu jest zasilany produktem (destylatem) poprzedniego. Jednak z technologicznego punktu widzenia rektyfikacja jest procesem jednostkowym, w którym mieszanina ciekła jest rozdzielana na frakcje o różnej (zwykle zbliżonej) lotności.
 • RLM - tzw. "system inżyniera". Modyfikacja LM polegająca na zastosowaniu zaworu na powrocie. Ideą pomysłu jest maksymalna samo stabilizacja procesu zwłaszcza pod koniec, powyżej 95°C w kegu.
 • RR - patrz Reflux Ratio
 • Saccharomyces bayanus - gatunek drożdży, z uwagi na swoje właściwości szczególnie polecany do fermentacji alkoholowej.
 • Soda kaustyczna - patrz Wodorotlenek sodu
 • Spirale Fenskego - specjalnie ukształtowane elementy służące jako wypełnienie w kolumnach rektyfikacyjnych
 • SPP -Spiral Prismatic Packing czyli wypełnienie sprężynkowe
 • SS - (ang.) Stainles Steel, skrót od angielskiej nazwy stali nierdzewnej
 • Stal kwasoodporna - Stal odporna na działanie kwasów o mniejszej mocy od kwasu siarkowego. Kwasoodporność uzyskuje się dzięki stabilizacji austenitu w normalnych warunkach, co można uzyskać dzięki wysokim zawartościom chromu (17%-20%) i niklu (8%-14%), oraz innych dodatków stopowych, takich jak mangan, tytan, molibden i miedź. Stale kwasoodporne stosowane są po polerowaniu. Jako że w wysokich temperaturach dodatki stopowe mają tendencję do łączenia się z węglem tworząc twarde węgliki, po spawaniu elementów wykonanych ze stali kwasoodpornych wymagana jest ich obróbka cieplna. Polska Norma PN-XX/H-86020 podaje szereg stali kwasoodpornych, między innymi oznaczane symbolami 0H18N9, 1H18N12T, H17N13M2T, OH13N28M3TCu, 0H22N24M4TCu. Stale kwasoodporne wykorzystuje się do budowy zbiorników kwasów oraz instalacji przemysłowych, do ich produkcji i dystrybucji, oraz innych instalacji zawierających kwasy, np. w przemyśle farbiarskimi, przy produkcji nawozów sztucznych itp. W celu zapobieżenia tworzeniu się węglików dodaje się tytan (T w oznaczeniu gatunku stali)proces ten nazywa się stabilizacją, a takie stale - stabilizowanymi. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Stal_kwasoodporna
 • UFO - rodzaj głowicy skraplacjacej, charakteryzującej się niską wysokością całkowitą.
 • Uwadnianie - przygotowanie drożdży do fermentacji polegającena moczeniu ich w ciepłej wodzie z niewielka zawartością cukru.
 • VM - cemik1 wrote: sterowanie za pomocą podziału par, część idzie do odbioru a część na refluks. Wymaga dwóch chłodnic i zaworu o dużej średnicy do regulacji odbioru. Nie wymaga zbyt wiele od obsługującego. VM jest bardziej skomplikowany (przyp.: niż LM) w budowie. Aby dodać do niego opcję LM nie jest potrzebna druga (a w zasadzie już trzecia) chłodnica a tylko węzeł odbioru skroplonego już powrotu wraz z zaworem do regulacji.
 • Węgiel aktywny (aktywowany) - substancja składająca się głównie z węgla pierwiastkowego w formie bezpostaciowej (sadza), częściowo w postaci drobnokrystalicznego grafitu (poza węglem zawiera zwykle popiół, głównie tlenki metali alkalicznych i krzemionkę). Charakteryzuje się bardzo dużą powierzchnią w przeliczeniu na jednostkę masy (500-2500 m2/g), dzięki czemu jest doskonałym adsorbentem wielu związków chemicznych.
 • Wodorotlenek sodu - NaOH, związek nieorganiczny, bardzo silna zasada. Nazwy techniczne wodorotlenku sodu to soda żrąca, soda kaustyczna, a nazwą ług sodowy określa się wodny roztwór NaOH. W postaci stałej jest białą substancją o budowie krystalicznej. W wodzie rozpuszcza się bardzo dobrze, wydzielając znaczne ilości ciepła. Ma właściwości higroskopijne, łatwo też łączy się z dwutlenkiem węgla z powietrza, dlatego należy go przechowywać w szczelnie zamkniętych naczyniach. Związek służący, w połączeniu z nadmanganianem potasu, do oczyszczania spirytusu.
 • Zacier - (zwyczajowo) mieszanina cukru, wody i drożdży, poddana fermentacji, służy do otrzymywania spirytusu. Powszechnie utożsamiana z zacierem do otrzymywania bimbru. Często cukier zastępuje się owocami itp. Można również zamiast owoców użyć ziemniaków, jeśli skrobia w nich zawarta została wcześniej poddana reakcji hydrolizy, przy pomocy enzymów zawartych w słodzie. Faktycznie tylko przy wykorzystaniu enzymów możemy mówić o zacierze (i zacieraniu). Mieszaninę cukru, wody i drożdży należy nazywać nastawem.
 • Zalewanie kolumny - Proces występujący w kolumnie rektyfikacyjnej spowodowany głównie zbyt intensywnym ogrzewaniem zacieru. Duże ciśnienie podążającej do góry pary blokuje spyw flegmy po orosieniu, czego efektem jest brak wymiany para/ciecz.
 • Zimne palce - Element skraplający, najczęściej w postaci zestawu rurek, zasilany zimną wodą, umieszczony zazwyczaj na szczycie kolumny rektyfikacyjnej, służący do zamiany pary etanolu w ciecz.
źródło: http://wino.org.pl/ ; http://wikipedia.pl; Internet
Ostatnio zmieniony 2016-02-09, 21:21 przez Citizen Kane, łącznie zmieniany 23 razy.

Awatar użytkownika
Citizen Kane
-#Admin
-#Admin
Posty: 5061
Rejestracja: 2005-12-19, 23:37
Lokalizacja: Polska
Kontaktowanie:

Re: Biblia dla początkujących

Post autor: Citizen Kane » 2006-04-24, 12:08

Jednak ktoś to czyta :-) Dzięki za wychwycenie błędu. W tekście wystąpiła literówka... o czym świadczy pozostała część zdania - "Polietylen, (high density PE)"... oczywiście zrobię korektę.

Awatar użytkownika
pigwa
10%
10%
Posty: 17
Rejestracja: 2006-04-16, 20:16

Post autor: pigwa » 2006-05-01, 19:13

No to w końcu pojemniki fermentacyjne mają być z polipropylenu czy polietylenu :?: :?: :?:

Awatar użytkownika
Citizen Kane
-#Admin
-#Admin
Posty: 5061
Rejestracja: 2005-12-19, 23:37
Lokalizacja: Polska
Kontaktowanie:

Post autor: Citizen Kane » 2006-05-02, 06:34

PPHD - nie jestem w 100% pewien, PEHD - jak najbardziej.

Awatar użytkownika
spoczyn
0%
0%
Posty: 3
Rejestracja: 2007-07-10, 21:54
Lokalizacja: z otchłani

;)

Post autor: spoczyn » 2007-07-10, 22:07

Bardzo dobra biblia ale.....
początkujący mogą się po przeczytaniu czegoś takiego wystraszyć
ja sie wystraszyłem bo niektórych określeń to w ogóle nie znałem nic a nic :roll:
Ostatnio zmieniony 2007-07-10, 23:37 przez spoczyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Wódka jest bogiem,fajki nałogiem,sex podstawą a życie ZABAWĄ!!!

Awatar użytkownika
a_priv
100%
100%
Posty: 3144
Rejestracja: 2006-08-25, 08:30

Post autor: a_priv » 2007-07-10, 22:18

@spoczyn

To pytaj na forum. Zawsze ktoś Ci odpowie.

pzdr

Awatar użytkownika
Citizen Kane
-#Admin
-#Admin
Posty: 5061
Rejestracja: 2005-12-19, 23:37
Lokalizacja: Polska
Kontaktowanie:

Post autor: Citizen Kane » 2007-07-10, 23:40

@ spoczyn

Może należałoby odwrócić sytuację... Np. najpierw czytać tekst na forum, a niezrozumiałych określeń szukać w tym temacie.

Awatar użytkownika
artgsm
101%
101%
Posty: 301
Rejestracja: 2007-10-26, 16:17
Lokalizacja: Pomorze

Post autor: artgsm » 2008-08-23, 13:57

Tak dla ulatwienia:
PPHD - Poli Propylene High Density
PEHD - Poli Ethylene High Density
ENERGA - bezplatny internet w Twoim gniazdku

cemik1

Re: Biblia dla początkujących

Post autor: cemik1 » 2008-10-14, 09:18

Citizen Kane pisze:KEG - beczka na piwo ze stali nierdzewnej ... Obecnie keg to typ beczek metalowych (aluminiowych)
No to w końcu z nierdzewki, czy z aluminium? A może są takie i takie? Pytam, bo nie chciałbym wtopić przy zakupie.

Awatar użytkownika
adwokat
101%
101%
Posty: 639
Rejestracja: 2006-01-05, 17:42
Lokalizacja: Rzeszów / Kraków

Post autor: adwokat » 2008-10-14, 11:48

Witam.

@ cemik1

Obecnie w zasadzie wycofano beczki aluminiowe. Zostały tylko z kwasówki. Można je bardzo łatwo odróżnić po wadze.

Pozdrawiam.

adwokat
Pozdrawiam. adwokat

mima22
40%
40%
Posty: 68
Rejestracja: 2008-10-21, 13:36

Post autor: mima22 » 2008-11-04, 21:05

Proszę szanownych kolegów. Proszę mi napisać co to jest balling ujemny.

Awatar użytkownika
Ostoja
100%
100%
Posty: 1482
Rejestracja: 2008-01-01, 03:18
Lokalizacja: Dolny śląsk

Post autor: Ostoja » 2008-11-04, 21:13

Kolego @mima22 - balling ujemny to oznacza, że drożdże przerobiły w nastawie cukier i również nie cukry. Z mojej praktyki u mnie po całkowitym przerobieniu cukru odczyt ballingomierza dochodzi do minus 4 stopnie i taki nastaw nadaje sie w 100% do destylacji
@Kitaferia masz racje:Drożdże nie przerabiają niecukrów! Poprawka na niecukry jest umowna na 4, więc dlatego czeka sie na minus ok. 4.
Pzdr Ostoja
Ostatnio zmieniony 2008-11-04, 21:46 przez Ostoja, łącznie zmieniany 1 raz.

chłop
50%
50%
Posty: 126
Rejestracja: 2008-01-10, 17:04

Post autor: chłop » 2008-11-04, 21:15

Ja cierpliwość mam :mrgreen:
Ujemny to znaczy,że gdy go badasz to będzie poniżej kreski zerowej :D :DP

Pozdrawiam serdecznie.

Awatar użytkownika
kitaferia
101%
101%
Posty: 2265
Rejestracja: 2007-09-04, 15:16
Lokalizacja: EuroSojuz

Post autor: kitaferia » 2008-11-04, 21:16

@Ostoja

Drożdże nieprzerabiają niecukrów! Poprawka na niecukry jest umowna na 4, więc dlatego czeka sie na minus ok. 4.
Pozdrawiam

Awatar użytkownika
adwokat
101%
101%
Posty: 639
Rejestracja: 2006-01-05, 17:42
Lokalizacja: Rzeszów / Kraków

Post autor: adwokat » 2008-11-04, 21:17

Witam.

Balling ujemny, to odczyt na areometrze poniżej zera, jak sama nazwa wskazuje. Występuje po całkowitym odfermrntowaniu cukru w nastawie i jest spowodowany zmniejszeniem gęstości odfermentowanego nastawu poniżej 1 g/l

Pozdrawiam i proszę włączyć opcje "domyślność".

adwokat
Pozdrawiam. adwokat

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości